لطفا مبلغ سفارش خود را به یکی از حسابهای زیر واریز و شماره رهگیری یا پیگیری خود را برای ما به ایمیل زیر ارسال کنید.
 
info @ rouhartgallery.com
 
 
شماره
نام بانک
صاحب حساب
شماره کارت
شماره حساب
بانک ملی روح اله تیموری 6037-9972-7862-0431 ----
بانک آینده پرناز داداشی 6362-1410-8095-0687   ----