شرکت وب سازان خزر http://www.khazarhost.com
نگارخانه هنری پریژا بابل https://telegram.me/parijhagallery
نگارخانه هنر بابل http://www.aliceartgallery.com
نگارخانه خیام بابل http://www.khayyamgallery.com
وب سایت هنر برگ (خبر ها و رویدادهای هنری ) http://honarbarg.ir
وب سایت ایران آرت http://www.iranart.ir
وب سایت گروه هنری حجم سبز  http://www.hajmesabz.com
وب سایت رسمی هانی نجم http://www.haninajm.com
وب سایت مجله خبری تندیس http://tandismag.com