@rouha_art_gallery
@erka.ceramics
@rouha_teimouri_official

▪گالری روحا بابل برگزار می کند :
- - - - - - - - - - - - - - -
▪نمایشگاه حجم های سرامیکی
▪مهدی رزقی
▪با عنوان " کِرِیشِن "
▪به انتخاب و همراهی روحا تیموری
- - - - - - - - - - - - - - -
▪Solo Exhibition of Ceramic
Volumes
▪Creation
▪Mehdi Rezghi
▪Accompaniment & Selection by
▪Rouha Teimouri
- - - - - - - - - - - - - - -
▪افتتاحیه پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۲۱
▪بازدید تا شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۲۱
▪بابل ، خیابان توحید ۴/۱ ، ستاره ۲ ، بن بست استقلال ۵ ، گالری روحا
تماس ۰۹۱۱۳۱۳۱۲۰۷
- - - - - - - - - - - - - - -
▪استیتمنت نمایشگاه :
خلق اثر هنری رفتاریست سراسر اغراق در واقعیت و چگونه دیدن در شرایطی که بُعد روح و جسم هر دو در امتداد هم حرکت کرده واین انسجام ، در مدت زمانی نسبتا طولانی به آثار شکیل و قابل تاملی بَدَل می گردد . کِرِیشِن ، به معنای خلقت ، نگاهیست به امر اختیاری اشکال و عدم تناسب اختیاری آن با رویکرد طبیعی که می شود از لحاظ بینش فردی هر هنرمند، نگاهی بی پیرایه به جهان بینی و ایدیولوژیک آن در منطقه ای که زیست می کند باشد . از این رو هنرمند با دیدگاه خود به بررسی اشکال فرمالیستی و در ادامه انتزاعی می پردازد که طبیعت در برابر دیدگانش قرار داده است و این عمیق بودن و سفر کردن در این بیکرانه ، مُنتَج به محصولی می گردد که صرفاً از قالب هنرهای کاربردی به در آمده و تمام قَد برای نقد و نگاه مخاطب از دیدگاه های مختلف آماده شده است. همچنین رویکرد قالب حجم های سرامیکی مهدی رزقی را می توان به انسان ، الهامات و زیستش در طبیعت ، فرمهای روان ، تنوع درنگاه سنتی به رنگ و لعاب کاری و پایه کار هر اثر، که معمولا بسیاری از هنرمندان منطقه در ساخت تک تک آثارشان کاهلی می کنند اشاره کرد . او کاملا به چرخ کاری و فرمول های ساخت لعاب اشراف داشته و تکنیک های مختلف را در هیجان بخشی به آثارش اجرا می کند . او هر چه عمیق تر می بیند و می اندیشد آثارش ساده تر و بی پیرایه تر می گردد و همینطور به این موضوع می شود اشاره کرد که برای تزیین ، دست به هر کاری زدن الزامی نیست ، پس آرام و روان فرمها را در کنار هم قرار داده و این سفر بی بازگشت خلقت را ادامه می دهد . سفری که هیچگاه پایانی بر آن نیست .

روحا تیموری
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
- - - - - - - - - - - - - - -
@rouha_art_gallery
@erka.ceramics
@rouha_teimouri_official
@parnaz_dadashi
www.rouhartgallery.com
#کِرِیشِن
#نمایشگاه_حجم_سرامیکی
#مهدی_رزقی