نشست تخصصی صمیمانه در اختتامیه نمایشگاه نقاشی و ممجسمه های مریم نوری با حضور اساتید محترم آقایان رحیم مولاییان و عباس ابوالحسنی در تاریخ 3 اسفند ماه 1398 در گالری روحا بابل با حضور اساتید و هنرمندان و هنردوستان گرانقدر برگزار گردید .