" با سلام "
گالری روحا از مهرماه 1397 در بخش نمایشگاهی در مکان جدید فعالیت خود را شروع کرده است . برای شرکت در نمایشگاه انفرادی و گروهی موارد زیر را رعایت فرمائید .
برای شرکت در نمایشگاه انفرادی و گروهی هر هنرمند حداقل یک نمایشگاه انفرادی و5 نمایشگاه گروهی در رزومه خود داشته باشد .
آثار با رویکرد معاصر ، ارائه صحیح و استیتمنت درست در اولویت قرار خواهند گرفت .
طراحی پوستر تمامی نمایشگاههای انفرادی و گروهی بر عهده گالری روحا می باشد .
نمایشگاهها به مدت یک هفته در معرض عموم قرار خواهد گرفت .
گالری روحا بعد از ایام نمایشگاه در صورت عدم فروش ، و با تمایل هنرمند، آثار بهتر را جمع آوری کرده و در منطقه ، کشور و مجامع بین المللی و شبکه های مجازی به فروش می رساند.
جهت شرکت در نمایشگاههای انفرادی و گروهی و نحوه هزینه های مکان و تبلیغات با شماره 09113131207 تماس حاصل فرمائید .بابل ، کمربندی غربی ، خیابان توحید4/1 ضرابپوری غربی ، بعد از چهارراه دوم ، بعد از دبستان مه چهرگان ، ستاره 2 ، استقلال 5

www.rouhartgallery.com

Instagram: rouhartgallery 

Telegram: Rouha Art Gallery