این بخش اختصاص به برنامه های آینده این مجموعه از قبیل ورکشاپ های آموزشی ، نشست های تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی ، برگزاری نمایشگاهها و اطلاع رسانی در برگزاری جشنواره هایی که این مجموعه بر عهده دارد می باشد .
 

  نمایشگاههای  آینده :

 نمایشگاه دو نفره عکس یاسر عموزاد و سلمان سام دلیری 18 الی 25 بهمن ماه 1397
 
 

 
نشست های آینده :